Skoler som kan endre alt!

Fellesskolen vs private skoler

Det er idag stor oppmerksomhet  om fellesskolen vs private skoler. Kunnskapsministeren sier at regjeringen vil styrke fellesskolen.

 

Fellesskolen skal være åpen for alle og gjenspeile samfunnets mangfold sosialt, kulturelt – og også kognitivt. Alle skal oppleve at de grunnleggende prinsippene om tilpasset opplæring, likeverd og inkludering gjelder den enkelte i skolehverdagen.

 

Vi har behov for å presisere at våre skoler er fullfinansiert av staten – akkurat som fellesskolen. Skolegangen hos oss er kostnadsfritt for eleven – på samme måten som fellesskolen er det.

Fellesskapet

Som landsdekkende private videregående skoler er vi også åpen for alle, men alle våre elever har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det har de til felles – og dette skaper fellesskap – et fellesskap de ikke har opplevd tidligere i ordinær opplæring.

 

Mange av våre elever har en livserfaring som har vært mer strevsom enn det mange av deres jevnaldrende har hatt. Da kan det oppleves befriende å komme til et skolemiljø der du ikke lenger er unntaket – den som er annerledes.

 

Betydningen av trygghet og trivsel for læring, er vel dokumentert. Det er også en lovfestet rett iht opplæringsloven kap 9A – men hva som skaper trygghet og trivsel er en personlig, individuell opplevelse.

Et opplevd inkluderende skolemiljø vil kunne frigjøre energi til læring, til helseforbedring, til sosial samkvem, til troen på fremtiden:

Martine

«Jeg klarte ikke fullføre offentlig videregående på grunn av dårlig psykisk helse. Jeg sluttet for å jobbe i stedet. Da jeg oppdaget Feiring vgs. bestemte jeg meg for å gi skole et siste forsøk.


Miljøarbeiderne på Feiring vgs. har vært veldig viktige for meg. De er tilgjengelige, hører hvordan det går og bryr seg om deg. Takket være dem og lærerne, har jeg overgått meg selv. Før slet jeg med å komme meg gjennom skoledagen og få bestått. Nå ser jeg at jeg faktisk gjør det ganske bra. Karakterene er bedre, fraværet mindre, og angsten har sakte, men sikkert forsvunnet.


Før jeg begynte på Feiring vgs. hadde jeg ingen spesielle ambisjoner for framtida. Nå ønsker jeg å bli ambulansesjåfør, og ser at det er et mål jeg faktisk kan nå.»

Vi er mange som er opptatt av å utvikle et skoletilbud som hegner om så mange elever som mulig.

Elevene har, imidlertid, sin egen stemme som vi må lytte til. Vi har her samlet noen elevutsagn fra Feiring vgs (skoledrift siden 2020) og Krokeide vgs (skoledrift siden 1946) om deres opplevelse av inkludering ved våre skoler: 

Elevenes egne utsagn:

«Noe av det beste med å være elev her, er den generelle aksepten blant ansatte og elever på skolen; alle vet at alle har sitt og det gjør at alle blir tryggere og at alle kan være seg selv, noe som igjen gjør det enklere å lære – det tror jeg mange setter pris på.»

 

“Alle vet at alle som går her har en grunn til det, og det gjør at man har forståelse for hverandre på en annen måte enn på en vanlig skole.”

 

“Det er veldig bra miljø på skolen og her kan du være deg selv uten at noen dømmer deg. “

 

“Miljøet på skolen er inkluderende, du kan være deg selv og du blir akseptert for den du er, både av ansatte og elever. “

“Det å kunne være seg selv og bli akseptert er en ny opplevelse for meg og jeg tror ikke du finner lignende tilbud og miljø andre steder.”

 

“Her blir du ikke diskriminert for din fortid eller dine utfordringer.”

 

“Alle vet at noen dager sliter man litt ekstra, og da er det godt å ha folk rundt seg som forstår deg og støtter deg.”

 

“Det at alle elevene på denne skolen har sine utfordringer, gjør at jeg kan være mer avslappet i forhold til det jeg sliter med, og det er ingen som dømmer andre.”

 

“Alle på Krokeide kan relatere seg til det du sliter med fordi samtlige elever har sine utfordringer – det skaper et helt spesielt samhold og vennskap for livet.”

Robin

“Skolen er på mange måter veldig lik en vanlig skole, men her får man ekstra hjelp.

 

Jeg følte meg akseptert og inkludert fra første stund da jeg begynte på Krokeide.

 

Lærerne på skolen har et oppriktig ønske om at elevene skal lære, og de gjør sitt beste for at undervisningen tilrettelegges på best mulig måte for hver enkelt elev.

 

Jeg vil definitivt anbefale Krokeide til andre som sliter. Mitt beste råd er å kjøre på, bite tennene sammen og hoppe i det.”

Videregående opplæring er ikke obligatorisk, ungdommen må kunne velge det tilbudet som passer best for deres behov.

Gevinsten er stor for samfunnet, men kan knapt måles for enkeltmennesket.

Vi har et felles mål i Norge om at alle elever skal kunne gjennomføre videregående opplæring slik at de er klar for arbeidslivet eller videre studier.

 

Alle skal kunne bidra til fellesskapet, og oppleve at de er verdifulle og nødvendige i det samfunnet vi ønsker å skape.

 

Vi – som samfunn – må også kunne tilby et sikkerhetsnett for de elevene som opplever at de har behov som ikke er tilstrekkelig dekket i den ordinære opplæringen:

et kompensatorisk tiltak som supplement til fellesskolen.