Vårt mandat: Særskilt tilrettelagt opplæring

Våre videregående skoler, Feiring vgs (Akershus fylke) og Krokeide vgs (Vestland fylke), tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede iht Privatskoleloven §2-1 f).

 

Les mer om rammene for vår skolevirksomhet her.

 

Alle videregående skoler – enten de er private eller fylkeskommunale – skal gi elever en opplæring som er tilpasset elevenes opplæringsbehov (Privatskoleloven § 3-4a  og Opplæringsloven §1-3 ). Det er imidlertid lagt et ekstra krav til vår opplæringsvirksomhet i at den skal være særskilt tilrettelagt for elever som har en lærevanske og/eller en eller annen form for funksjonsutfordring (Privatskoleloven §9-2).

 

Dette er grunnlag for at elever, foresatte, kontaktpersoner, eksterne instanser og myndigheter er berettiget en forventning om at det elevene får ved Feiring vgs og Krokeide vgs, er noe annet  enn tilbudet de fylkeskommunale videregående skolene tilbyr.