Fokus på særskilt tilrettelagt opplæring i hele virksomheten

 
For at alle våre elever skal fullføre opplæringen på våre skoler og gå videre med kompetansebevis, vitnemål eller fagbrev i hånden, må vi lykkes med vår særskilte tilrettelegging. 
 
Dette handler ikke bare om tilrettelegging av opplæringsvirksomheten i skolehverdagen, men også tilrettelegging i forhold til sosiale og bomessige forhold i et 24-timers perspektiv.
Opplæringstilbudet ved våre skoler er et supplement
til fellesskolen i Norge.
Vi er et sikkerhetsnett for de elevene
som ikke har fullført videregående opplæring
og som trenger særskilt tilrettelagt opplæring
for å gjennomføre opplæringen.
Stiftelsen Krokeide/Videreskolene er skoleeier
og har – gjennom skolestyrene – mye samme funksjon for våre skoler
som fylkeskommunen har for den ordinære videregående opplæringen.
Skoleeier sikrer at skoledriften er iht gjeldende lov- og regelverk
for privat videregående opplæring
og at skolene utvikler seg iht Viderekonseptet
som alle skolene er med å utvikle.