Fokus på særskilt tilrettelagt opplæring på alle nivåene i virksomheten

 
For at alle våre elever skal fullføre opplæringen på våre skoler og gå videre med kompetansebevis, vitnemål eller fagbrev i hånden, må vi lykkes med vår særskilte tilrettelegging. 
 
Dette handler ikke bare om tilrettelegging av opplæringsvirksomheten i skolehverdagen, men også tilrettelegging i forhold til sosiale og bomessige forhold i et 24-timers perspektiv.

Opplæringstilbudet ved våre skoler er et

supplement til fellesskolen i Norge.

 

 

Videreskolene har samme funksjon for våre skoler som fylkeskommunen har for den ordinære videregående opplæringen.

 

Virksomheten er eid av den ideelle stiftelsen: Stiftelsen Krokeide.