ARKIV 2022

Innspill til høringen til Utdannings- og forskningskomiteen ifm Statsbudsjettet 2023

Oktober 2022

 

Statsbudsjettet er viktig for skolenes virksomhet – og denne gang var forslaget fra regjeringen utfordrende.

 

ang. forutsigbar finansiering for friskoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring

Oktober 2022

 

For å kvalitetssikre det supplerende tilbudet ved Krokeide vgs og Feiring vgs, er det nødvendig at statsbudsjettet for 2023 innbefatter oppjustert pris- og lønnsregulering for internattilskuddet under kapittel 227, post 78.  

For at det skal være mulig å opprettholde og videreutvikle vårt tilbud til utsatt ungdom og unge voksne, må det være samsvar mellom skolenes rolle, tilbud og finansiering.

Folkehelsekonferansen 2022 på Hamar

Oktober 2022

 

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

 

Denne gang handlet konferansen om:

 

Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?

 

Vi var med – med både presentasjon og stand!

Hvem er elevene våre?

Desember 2022

 

Våre skoler er landsdekkende og åpne for alle søkere som kan dokumentere at de har fullført grunnskolen og har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Inntaket til våre skoler er derfor basert på objektive kriterier og elevene har selv søkt skoleplass.

 

Spørsmålet om hvem som søker seg til våre skoler er interessant fordi det kan si noe om kjennetegn ved en gruppe elever som opplever å ikke få dekket sitt opplæringsbehov i det ordinære skoletilbudet.