MOEN VIDEREGÅENDE SKOLE

 

– et krafttak i Nord-Norge
for økt fullføring av videregående opplæring
for ungdom/ unge voksne
med behov for særskilt tilrettelagt opplæring

Skolen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet 1.februar i år. Skolen er eid av Stiftelsen Krokeide og er godkjent for inntil 188 elever.

Moen vgs skal ligge Målselv kommune og skal drives etter samme konsept som Krokeide videregående skole (Krokeide vgs) i Bergen og Feiring videregående skole (Feiring vgs) i Eidsvoll.

Stiftelsen Krokeide ser et udekket behov i opplæringssystemet vårt knyttet til elever som har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

Krokeide vgs og Feiring vgs er landsdekkende skoler – og med sine internat tar de imot elever fra hele landet. Vi ser imidlertid at elevgrunnlaget til Krokeide vgs er stort sett fra Vestland fylke, mens elevene til Feiring vgs kommer hovedsakelig fra Akershus og Innlandet. Det kan være svært krevende for en søker som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring, å måtte flytte til en annen landsdel for å få tilgang til dette tilbudet.

Det er ingen skoler som tilbyr videregående særskilt tilrettelagt opplæring etter privatskoleloven §2-1 f) i de nordligste fylkene pr i dag. Stiftelsen Krokeide ønsker derfor å utvide og styrke dette tilbudet gjennom etablering av flere skoleplasser – i Nord-Norge.

Etableringen er avhengig av politisk vilje og handling!

For å kunne etablere skolen , må politikerne bevilge midler til internattilskudd i Statsbudsjettet 2025 under Kap.227 Tilskudd til særskilte skoler, post 78 Tilskudd.

Skolemyndighetene har godkjent skolen for 188 elever, men  uten internattilskudd blir det ikke skole.

Det vil si at det er politikerne som avgjør om det blir etablert en skole – også i Nord – for ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre videregående.

Viderekonseptet: totaltilbudet våre skoler tilbyr

I vårt skolekonsept: Videreskonseptet, tilbyr våre skoler særskilt tilrettelagt opplæring gjennom fleksibel pedagogisk tilrettelegging,  strukturert botilbud og aktivitetstilbud etter skoletid, fire måltider til faste tider gjennom dagen og tilgang til sosialfaglig støtte også utenom skoletiden.
Det kan være mange ytre faktorer som må være på plass for at en enkelt elev skal kunne engasjere seg i læringsaktiviteter. På våre skoler  er det mange rundt den enkelte elev som hjelper eleven til å holde fokus og oppleve mestring.
Særskilt tilrettelagt opplæring er ikke begrenset til en timeplan – tilrettelegging for læring hos oss sees i et 24/7 perspektiv.

Etableringen er avhengig av politisk vilje og handling!

For å kunne etablere skolen , må politikerne bevilge midler til internattilskudd i Statsbudsjettet 2025 under Kap.227 Tilskudd til særskilte skoler, post 78 Tilskudd.
Skolemyndighetene har godkjent skolen for 188 elever, men  uten internattilskudd blir det ikke skole.
Det vil si at det er politikerne som avgjør om det blir etablert en skole – også i Nord – for ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre videregående.

Viderekonseptet: totaltilbudet våre skoler tilbyr

I vårt skolekonsept: Videreskonseptet, tilbyr våre skoler særskilt tilrettelagt opplæring gjennom fleksibel pedagogisk tilrettelegging,  strukturert botilbud og aktivitetstilbud etter skoletid, fire måltider til faste tider gjennom dagen og tilgang til sosialfaglig støtte også utenom skoletiden.
Det kan være mange ytre faktorer som må være på plass for at en enkelt elev skal kunne engasjere seg i læringsaktiviteter. På våre skoler  er det mange rundt den enkelte elev som hjelper eleven til å holde fokus og oppleve mestring.
Særskilt tilrettelagt opplæring er ikke begrenset til en timeplan – tilrettelegging for læring hos oss. sees i et 24/7 perspektiv.