Kompetanseforum Arktis støtter etableringen av Moen vgs i Målselv

Kompetanseforum Arktis er et samarbeidsorgan for kompetanseutvikling i Troms og Finnmark.

“Kompetanseforum Arktis tror at etableringen av Moen videregående skole i Målselv kan være et viktig tiltak for å forebygge utenforskap og få flere i Nord-Norge til å fullføre videregående opplæring.”

Presentasjon av etablering av en ny videregående skole for elever med dokumenterte behov

I mai var adm.dir Trond Iversen og skoledir Lena Lie i Stiftelsen Krokeide / Videreskolene invitert til å presentere virksomheten vår, og etableringen av Moen vgs, for medlemmene i Kompetanseforum Arktis.
Utgangspunktet for presentasjonen var betydningen av å gjennomføre videregående opplæring som en sentral del av løsningen for å snu den voksende andelen unge utenfor skole og arbeidsliv, og unge voksne som avklares til uføretrygd. Gjennomføring av videregående skole er en beskyttende faktor mot mottak av velferdsytelser senere i livet, også når andre risikofaktorer er til stede. «Det norske arbeidslivet er høykompetent, og det å ha en kvalifikasjon fra videregående opplæring har blitt en nødvendig forutsetning for å få varig tilknytning til det norske arbeidslivet.» (regjeringen.no, 16.01.2023) Fagbrev og vitnemål er inngangsbilletten til et aktivt arbeids- og samfunnsliv.
Den ideelle stiftelsen Stiftelsen Krokeide / Videreskolene eier og driver to videregående skoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumenterte behov (Privatskoleloven §2-1 f) – en på Vestlandet og en på Østlandet. Skolene er fullfinansiert av staten og er kostnadsfrie for elevene.
Vi presenterte vårt skolekonsept – Viderekonseptet – som innbefatter særskilt tilrettelagt opplæring, strukturert botilbud og tilgang til sosialfaglig støtteapparat 24/7. (Les mer om vår særskilte tilrettelegging her). Ved våre skoler er skoledrift og internat med sosialfaglig støtteapparat et totaltilbud for elever som opplever at de har behov for dette og kan dokumentere det.
Nå ønsker vi å gi dette tilbudet til ungdom og unge voksne i nord som strever med gjennomføring av videregående opplæring:
  1. Første steg i prosessen frem mot målet ble oppnådd i februar 2024 da Utdanningsdirektoratet godkjente søknaden vår om etablering av Moen vgs.
  2. Neste steg var finansiell støtte til oppstartkostnader for etablering av en ny skole. Dette ble innfridd da Grieg Foundation besluttet å støtte etableringen av Moen vgs med 4 millioner.
  3. Det som nå gjenstår for at Moen vgs skal bli en realitet, er at politikerne må bevilge midler til internattilskudd over Kap 227 post 78 i Statsbudsjettet.
Skolemyndighetene (Udir) har gjennom godkjenning av vår søknad om etablering av en ny skole og Grieg Foundation gjennom finansiell støtte til oppstartskostnader, har lagt til rette for etablering av en ny videregående skole i Nord som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumenterte behov. Det som gjenstår er at politikerne bevilger statstilskudd til internatdriften og det sosialmedisinske hjelpeapparatet.
Støtte fra Kompetanseforum Arktis
Det var en lydhør forsamling som møtte oss, og som stilte gode spørsmål underveis – og i etterkant av  – presentasjonen. Vi forlot møtet med en opplevelse av å ha fått ennå bedre forståelse for utenforskapsproblematikken i Nord i et meget bredt perspektiv.
Vi var svært glade for å høre at Kompetanseforum Arktis ville støtte vårt prosjekt med en felles uttalelse til alle stortings- og fylkestingsrepresentantene for de nordligste fylkene våre. Uttalelsen avsluttes med: “Fullført videregående opplæring er det viktigste tiltaket for å hindre utenforskap. Moen vgs er nå avhengig av statlig internattilskudd, før oppstart kan iverksettes – vi ber derfor Stortinget og regjeringen om å fullføre finansieringen av skolen.
 
Les mer om Kompetanseforum Arktis her.