Vi har levert innspill til høringen til Utdannings- og forskningskomiteen ifm Statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet er viktig for skolenes virksomhet – og denne gang var forslaget fra regjeringen utfordrende.

 

Oktober 2022

6.oktober presenterte regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2023. Våre skoler mottar to typer tilskudd til finansiering av virksomheten:

 

  • Elevtilskudd over kapittel 228 post 75
  • Tilskudd til internatdriften over kapittel 227 post 78 – Tilskot

 

Det var betryggende at regjeringen foreslo å pris-og lønnsjustere elevtilskuddet med ca 3% for kommende budsjettår. Det var imidlertid bekymringsfullt at internattilskuddet for skolene ikke ble pris-og lønnsjustert for 3. år på rad, og ikke minst at internattilskuddet til Feiring vgs ikke ble trappet opp ifm opptrapping av skolevirksomheten der. Internattilskuddet på Feiring vgs er på samme nivå som ved oppstartsåret 2020-2021. I 2023 vil skolen ha mer enn dobbelt så mange elever som ved oppstart, dobbelt så mange ansatte og dobbelt så mange elever som bor på skolens internat.

 

Skolen sender hvert år budsjettsøknad til Utdanningsdirektoratet – og skolenes budsjettsøknader reflekterte behovet for pris-og lønnsjustering og opptrapping.

 

I vårt høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen viser vi at manglende pris-og lønnsjustering og manglende opptrapping svekker tilbudet til dagens ca 320 elever ved de to skolene. Vi har også formidlet at det setter en stopper for videre utvidelse av studietilbudet ved Feiring vgs. Skolen er godkjent for 248 elevplasser, men kan ikke tilby mer enn 136 plasser i skoleåret 2022-2023 og 2023-2024.

 

I høringsinnspillet ber vi om at internattilskuddet pris-og lønnsjusteres og at det trappes opp for Feiring vgs som er under oppbygging.