Grieg Foundation støtter etableringen av Moen vgs i Troms med 4 millioner!

Moen vgs vil være et langsiktig tiltak mot utenforskap i landsdelen.

I februar 2024 godkjente Utdanningsdirektoratet søknaden til Stiftelsen Krokeide / Videreskolene om å etablere en ny videregående skole i Målselv kommune som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumenterte behov (jf. Privatskoleloven §2-1 f).
Skoledriften vil finansieres av elevtilskuddet skolen mottar per elev. Dette statlige elevtilskuddet skal komme elevene til gode og kan ikke nyttes til oppstartskostnader for skolevirksomheten. Videreskolene må derfor få finansiell støtte til oppstarten fra andre aktører.

Med denne støtten har Grieg Foundation gjort det mulig å realisere etableringen av
Moen vgs.

Grieg Foundation støtter prosjekter innen 5 ulike kategorier – herunder Barn & Ungdom. I slutten av april mottok vi det gledelige budskapet fra Grieg Foundation om at de ville være med og finansiere oppstartskostnadene til etableringen av Moen vgs i Troms fylke. Vi er svært takknemlige for denne støtten!
Det som nå gjenstår for at vi skal kunne starte etableringsprosessen, er at politikerne – Stortinget – imøtekommer vår søknad om internattilskudd til Moen vgs i statsbudsjettet.
  • Les mer om Moen vgs her.