Inkludering gjennom utdanning

Gjennom våre videregående skoler tilbyr vi
et unikt opplæringstilbud og strukturert botilbud
til ungdom og unge voksne
med  dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
Skolene kan ta inn søkere fra hele landet.

Velkommen til skolen vår på østlandet

– i Feiring ved Mjøsa i Eidsvoll kommune.

Velkommen til skolen vår på vestlandet

– i Fana ved Korsfjorden i Bergen kommune.

Visjon

Inkludering gjennom utdanning

Misjon

Vi skal være et skoletilbud for ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre videregående opplæring.

Mål

I samarbeid med skolene skal vi videreutvikle og utvide opplæringstilbudet til denne gruppen innenfor rammene av privatskoleloven og vårt skolekonsept.

AKTUELLE SAKER

Mobilisering for å sikre og styrke skoeltilbudet på Feiring vgs

Juni 2024

 

Feiring videregående skole avslutter i dag sitt fjerde skoleår siden starten høsten 2020.

 

Siden oppstart har skolen hatt oversøking og har tatt inn det maksimale antall elever skolen har godkjenning for.

 

Denne satsningen har vært en ubetinget suksess, og skolen er nå en ønsket og viktig aktør i skolelandskapet i Eidsvoll og Akershus – og en stor og viktig arbeidsplass i Eidsvoll Kommune.

Kompetanseforum Arktis støtter etableringen av Moen vgs i Målselv

Mai 2024

 

22. mai var Stiftelsen Krokeide / Videreskolene invitert til å presentere virksomheten vår og etableringen av Moen vgs for medlemmene i Kompetanseforum Arktis.

 

I etterkant av møtet var vi  svært glade for å høre at Kompetanseforum Arktis ville støtte vårt prosjekt med en felles uttalelse til alle stortings- og fylkestingsrepresentantene for de nordligste fylkene våre. 

Grieg Foundation støtter etableringen av Moen vgs i Målselv kommune med 4 mill!

April 2024

 

Grieg Foundation støtter prosjekter innen 5 ulike kategorier – herunder Barn & Ungdom.

 

I slutten av april mottok vi det gledelige budskapet fra Grieg Foundation om at de ville være med og finansiere oppstarts-kostnadene til etableringen av Moen vgs i Troms fylke.

 

Vi er svært takknemlige for denne støtten!