Inkludering gjennom utdanning

Gjennom våre videregående skoler tilbyr vi et unikt opplæringstilbud og strukturert botilbud til ungdom og unge voksne som har et dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolene kan ta inn søkere fra hele landet.

 

Videreskolene eies av den ideelle stiftelsen – Stiftelsen Krokeide

Velkommen til skolen vår på østlandet

– i Feiring ved Mjøsa i Eidsvoll kommune.

Velkommen til skolen vår på vestlandet

– i Fana ved Korsfjorden i Bergen kommune.

Aktuelle saker

videreskolene logo

Veien mot utenforskap – og veien tilbake – sikre tiltak som virker

Januar 2023

 

Deltagelse i arbeidslivet er den viktigste faktoren for økonomisk uavhengighet og muligheten for å forme sitt eget liv.

 

Altfor mange unge står i dag utenfor både arbeidsliv og utdanning og er en del av den gruppen som lever i utenforskap og har forhøyet risiko for varig utenforskap.

 

Manglende utdanning fører ofte til utenforskap – men utdanning kan også være veien tilbake.

 

 

videreskolene logo

Skoler som kan endre alt!

Januar 2023

 

«Noe av det beste med å være elev her, er den generelle aksepten blant ansatte og elever på skolen; alle vet at alle har sitt og det gjør at alle blir tryggere og at alle kan være seg selv, noe som igjen gjør det enklere å lære – det tror jeg mange setter pris på.»

 

Betydningen av trygghet og trivsel for læring, er vel dokumentert. Det er også en lovfestet rett iht opplæringsloven kap 9A – men hva som skaper trygghet og trivsel er en personlig, individuell opplevelse.

Hvem er elevene våre?

Desember 2022

 

Våre skoler er landsdekkende og åpne for alle søkere som kan dokumentere at de har fullført grunnskolen og har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Inntaket til våre skoler er derfor basert på objektive kriterier og elevene har selv søkt skoleplass.

 

Spørsmålet om hvem som søker seg til våre skoler er interessant fordi det kan si noe om kjennetegn ved en gruppe elever som opplever å ikke få dekket sitt opplæringsbehov i det ordinære skoletilbudet.