Stiftelsen Krokeide

Videreskolene AS er eiet av Stiftelsen Krokeide som drives på ideell basis med et formål om å «…sette yrkeshemmede mennesker i stand til å skaffe seg passende arbeid og bedre sin livskvalitet gjennom yrkesrettet opplæring og fokus på helse og livsstil.»

 

Stiftelsen Krokeide ble opprettet i januar 2015 av LHL som tidligere eide Krokeide vgs. Virksomheten har drevet yrkesopplæring i Fana helt tilbake til 1946. Den gangen var elevgruppen tuberkuløse med behov for yrkesutdanning. Tidene endrer seg og idag er opplæringsvirksomheten et tilbud til ungdom/unge voksne med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.

 

Stiftelsen Krokeide – gjennom Videreskolene – ser et udekket behov i opplæringssystemet vårt knyttet til denne gruppen. Stiftelsen ønsker derfor å utvide og styrke dette tilbudet gjennom etablering av flere skoleplasser.

 

Stiftelsens styre

·        Styreleder Tor Andersen

·        Styremedlem Anne Karin Rudjord Unneland

·        Styremedlem Tonje Fyhn

 

Daglig leder for stiftelsen er Trond Iversen.

 

All aktivitet (videregående opplæring) er samlet i Videreskolene og underliggende skoler – det kan ikke tas ut utbytte på noe nivå i systemet.

Stiftelsen Krokeide/ Videreskolene er lokalisert i idylliske omgivelser i Fana 25 km fra Bergen sentrum.